Kommunereform

Kommunesammenslåing - veileder

Håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Det er viktig at kommunale arkiv blir godt tatt vare på i en sammenslåingsprosess. Veilederen er aktuell for både kommuner og fylkeskommuner, og omhandler både papirarkiver og digitale arkiver.

Hele veilderen finner du her.

Arkivledermøte

Arkivledermøte

Tema var kvalitetssikring og muggproblematikk - veldig nyttig og med godt oppmøte!

Arkheion 2016 1

Arkheion

Ny utgave av Arkheion har kommet ut.

Tema denne gang er bl.a. den digitale arkivutfordringen. Papirutgaven blir delt ut til våre eiere, men Arkheion er også tilgjengelig på nett.

Syrin

Arkivlederforum

Sommerens Arkivlederforum ble avholdt i IKA-bygget og det var godt oppmøte.

Vi hadde også besøk fra Stiftelsen Asta som presenterte Asta Mapper for oss.

Atle Haga og Ole Haabeth

Samler Østfolds naturhistorie

IKA Østfold har fått oppgaven med å ta vare på og arkivere det unike, naturvitenskaplige materialet som både fagfolk og amatører har samlet inn de siste hundre årene.


>> Nyhetsarkiv
Powered by CustomPublish AS