Arkheion 2016 1

Arkheion

Ny utgave av Arkheion har kommet ut.

Tema denne gang er bl.a. den digitale arkivutfordringen. Papirutgaven blir delt ut til våre eiere, men Arkheion er også tilgjengelig på nett.

Syrin

Arkivlederforum

Sommerens Arkivlederforum ble avholdt i IKA-bygget og det var godt oppmøte.

Vi hadde også besøk fra Stiftelsen Asta som presenterte Asta Mapper for oss.

Atle Haga og Ole Haabeth

Samler Østfolds naturhistorie

IKA Østfold har fått oppgaven med å ta vare på og arkivere det unike, naturvitenskaplige materialet som både fagfolk og amatører har samlet inn de siste hundre årene.

Paul1

Ny prosjektmedarbeider

Vi ønsker Paul Sporsheim velkommen til IKA Østfold som ny prosjektmedarbeider.

Han skal ordne Østfold fylkeskommunes arkiver sammen med Andreas Skauen Pedersen.

 

Arkivleder

Veileder for håndtering av arkiv

Del I av veileder for håndtering av arkiv for kommuner som planlegger kommunesammenslåing er nå ferdig.

 

 


>> Nyhetsarkiv
Powered by CustomPublish AS